Flesweigeren 2023-01-16T19:12:07+01:00

Flesweigeren

Hoe leert een baby aan de borst of uit de fles drinken?

Vanaf de geboorte beschikt een baby over voedingsreflexen (de palmomentaalreflex, de tepelzoekreflex, de zuigslikreflex en de transverse tongreflex), een natuurlijke manier om te overleven. Zonder deze reflexen zou een baby niet in staat zijn om voeding tot zich te nemen in de eerste paar weken. Vlak na de geboorte zijn de reflexen zo sterk, dat de baby min of meer zelf de weg naar de borst zou kunnen vinden (de babycrawl).  Als ouders naast de borstvoeding ook voeding met de fles willen geven, maakt het bij pasgeboren niet of nauwelijks uit welke fles of speen daarbij gebruikt wordt. Fabrikanten proberen van alles te verkopen, maar er is geen enkele speen, die lijkt op een moederborst. In de loop van de eerste 3 tot 6 maanden doven de voedingsreflexen langzaam uit en wordt het drinken steeds meer een bewuste en willekeurige beweging.

Wat is flesweigeren?

Als een gezonde, op tijd geboren baby probleemloos aan de borst heeft gedronken, maar er niet of niet meer in slaagt om stabiel en succesvol uit de fles te drinken dan noemen we dat ‘flesweigeren’. De term ‘flesweigeren’ wekt de suggestie dat het probleem wordt veroorzaakt, doordat de baby niet (meer) uit de fles wil drinken. Inmiddels weten we dat er geen sprake is van enkel ‘weigeren’, maar dat het probleem wordt veroorzaakt door de overgang van reflexmatig drinken naar het drinken vanuit een bewuste en willekeurige beweging. Het drinken uit de fles vraagt een andere motorische beweging dan het drinken aan de borst. Er ontstaan vaak problemen op het moment dat de zuigreflex uitdooft (rond de 2 à 3 maanden) en de baby het drinken uit de fles nog onvoldoende heeft geoefend.

Wat doet de logopedist?

In eerste instantie vindt een intakegesprek plaats met de ouders, waarin de voorgeschiedenis en de hulpvraag wordt besproken. Door onderzoek naar de anatomie, de motoriek, de reflexen in en rond de mond en observatie van de flesvoeding wordt gekeken welke problemen zich voordoen. Aan de hand van de bevindingen naar aanleiding van de observatie en het onderzoek vindt een adviesgesprek plaats. Voor de behandeling wordt het plan van aanpak met u besproken.

Tijdens de behandeling krijgt u hulp en advies met betrekking tot het materiaal dat het beste aansluit bij de mogelijkheden van de baby, de voedingshouding en de wijze waarop u de fles het beste kunt aanbieden. Het gaat hierbij niet om losse tips en adviezen, maar om een totaal plan van aanpak.

Hoe is de methode voor het probleem flesweigeren ontstaan?

Vanaf 2000 zet Lidwine zich in om (aanstaande) moeders, die borstvoeding (willen gaan) geven te ondersteunen en van informatie te voorzien. Eerst als vrijwilligster van de Vereniging Borstvoeding Natuurlijk, vanaf 2008 vanuit de maatschap Borstvoeding Brabant. Naast de vragen met betrekking tot de borstvoeding, kreeg zij ook regelmatig vragen over de combinatie van borst- en flesvoeding als moeders weer aan het werk gingen. Om die moeders verder te kunnen helpen, is Lidwine in 2010 de scholing Eet- en drinkproblemen bij jonge kinderen aan de HAN gaan volgen en heeft aansluitend haar praktijk opgericht. Vanaf die tijd is zij haar aanpak systematisch gaan bijhouden en heeft zij een methode ontwikkeld voor het probleem flesweigeren. Om de methode, die zij heeft ontwikkeld, beter te onderbouwen, zijn inmiddels een kwalitatief en kwantitatief onderzoek gedaan. De resultaten van deze onderzoeken waren veel belovend. Meer dan 99 % van de meer dan 500 baby’s, die Lidwine met deze methode heeft behandeld, hebben in korte tijd succesvol uit de fles leren drinken. Lidwine wilde haar kennis en ervaring die zij de afgelopen jaren heeft opgedaan graag met andere collega’s delen en heeft daarom in 2021 de masterclass flesweigeren opgezet. Zij is heel blij dat op deze manier nog meer moeders kunnen profiteren van de methode, die zij heeft ontwikkeld.

Wat zeggen cliënten over de behandeling?

Voor alle ouders die hun kind niet aan de fles krijgen. Na 10 weken verschillende flessen en spenen waren wij erg blij met de tip om een afspraak te maken bij Lidwine. De afspraak was zo gemaakt en het kon ook nog bij ons thuis. Na wat onderzoekjes die met veel aandacht voor ons kindje werden gedaan was het uitproberen. Al snel hadden we de juiste speen gevonden. s’Avonds had hij al 2x goed gedronken en de dag erna ook hele voedingen. Echt een kado voor onszelf en onze kleine man.
Anna Stephania.

Vanuit Noorwegen vroegen wij Lidwine om hulp. Onze 11 weken oude dochter weigerde van de ene op de andere dag de fles en ondanks dat we het internet afstruinden voor allerlei tips, leek niks de oplossing te zijn. Informatie die we in het begin aan Lidwine gaven, kwam duidelijk terug in het advies. Lidwine is een goede luisteraar en geeft advies op maat! Ook stond ze zowel doordeweeks als in het weekend voor ons klaar. Vanaf het eerste moment dat we haar adviezen toepasten, dronk onze dochter uit de fles. Ongelooflijk! We zouden iedereen aanraden om bij Lidwine om hulp te vragen.
Anna van Yperen-Tieman, Noorwegen.

Zeer professionele en betrokken prelogopedist met veel kennis. Lidwine’s jarenlange ervaring zijn duidelijk merkbaar in de adviezen die ze geeft en in haar vertrouwen dat ze uitstraalt bij de bespreking van haar plan van aanpak. Lidwine heeft ons fantastisch geholpen om onze 10-weken oude dochter weer aan de fles te krijgen en we raden haar definitief aan.
Annemieke Müller, Zuid-Afrika.

Lidwine heeft ons geholpen om onze dochter van vier maanden uit een fles te leren drinken. Ik geef borstvoeding.  We hadden haar van begin af aan zo nu en dan uit een flesje laten drinken, maar vanaf drie maanden weigerde ze deze. Ze schreeuwde moord en brand, de fles pakte ze echt niet. We hebben meerdere dingen geprobeerd, maar het mocht niet baten. Gelukkig kwam een bekende van ons Lidwine tegen op internet. En wauw, wat heeft ze ons goed geholpen! Binnen een dag dronk onze dochter uit de fles. Eigenlijk meteen vanaf poging 1, na Lidwine haar advies. Ik heb een stuk van mijn vrijheid terug gekregen en daar ben ik haar erg dankbaar voor!
Nathalie ten Cate.