top of page
Logopedie Bij Ons_Eva Schweizer Fotografie-69.jpg

Spraak & Taal

Men spreekt van een vertraagde spraakontwikkeling als de spraak van het kind duidelijk achterblijft bij die van leeftijdgenootjes. Het kind spreekt (nog) niet of opvallend minder; het spreekt in onvolledige, kromme zinnen; het spreken is minder goed verstaanbaar en soms begrijpt het kind niet goed wat er gezegd wordt. Jonge kinderen spreken de woorden meestal onvolledig uit. Bijvoorbeeld ‘toe’ voor ‘stoel’ of ‘ba’ voor ‘bal’. Sommige kinderen blijven langer dan normaal uitspraakfouten maken. Dit kan de verstaanbaarheid zodanig beïnvloeden dat het kind zich soms niet duidelijk kan maken. Een kind van vijf jaar kan de meeste klanken goed uitspreken.

Logopedie Bij Ons_Eva Schweizer Fotografie-14.jpg

Wat veroorzaakt spraak en taalproblemen?

Een vertraagde spraak- en taalontwikkeling kan samenhangen met andere stoornissen zoals slechthorendheid of een algehele achterstand, die is ontstaan door bijvoorbeeld het vroeg geboorte, Downsyndroom of schisis. Maar het komt ook voor dat het kind slecht spreekt zonder dat er een duidelijke oorzaak voor gevonden wordt.

 

Een vertraging in de spraak- en taalontwikkeling geeft problemen: het kind wordt door de omgeving niet begrepen en het kan zich niet goed uiten. Dit kan tot gedragsproblemen leiden: het kind wordt opstandig en driftig als het niet begrepen wordt of het gaat zich juist steeds meer terugtrekken. Ook het leren op school kan moeizamer verlopen. In de meeste gevallen zijn het de ouders of verzorgers die zich op een bepaald moment ongerust maken over het spreken van het kind. Advies van een logopedist is dan zeker op zijn plaats.

textures_BijOns-04.png

Wat doet de logopedist?

In eerste instantie vindt er intakegesprek plaats met de ouders, waarin de voorgeschiedenis en de hulpvraag in kaart worden gebracht. De spraak- en de taalontwikkeling van uw kind wordt door middel van een observatie en/of onderzoek beoordeeld. Tijdens de observatie en het onderzoek wordt onder andere gekeken naar de articulatie, het taalbegrip, de woordenschat, de zinsvorming en het taalgebruik. Daarna worden de bevindingen en de resultaten van het onderzoek met u besproken. In overleg met u wordt besloten of verdere behandeling zal plaatsvinden en met welke frequentie. Voor de behandeling zal een behandelplan worden opgesteld.

Bij de behandeling maakt Lidwine gebruik van diverse methodes. Om de spraak- en taalontwikkeling van uw kind te stimuleren maakt zij onder andere gebruik van de Communicatieve Taaltherapie, de Hanen-methode, TOLK voor taalontwikkeling, de Hodson en Päden-methode, Metaphon, PROMPT en Leespraat. Daarnaast krijgt u advies hoe u aan de hand van spel- en ontwikkelingsmateriaal de spraak- en taalontwikkeling van uw kind kunt stimuleren.

bottom of page