top of page

Tarieven & Vergoeding

DSC04075.png

Vergoeding

De logopedische behandeling wordt volledig vergoed vanuit het basispakket zorgverzekeringen. Lidwine heeft met alle zorgverzekeraars een overeenkomst afgesloten. De behandelingen worden iedere maand rechtstreeks gedeclareerd bij uw zorgverzekeraar.

Afmelding en verzuimnota’s

Bij verhindering dient de afspraak tenminste 24 uur van tevoren te worden afgezegd. Bij ziekte kunt u zich op de dag van de afspraak voor 9.00 uur ’s ochtends afmelden door een berichtje te sturen via whatsapp of sms. Te laat afgezegde behandelingen of niet nagekomen afspraken worden niet door de zorgverzekeraar vergoed. De behandelkosten worden dan bij u in rekening gebracht. U ontvangt hiervoor een aparte nota. Deze nota dient u binnen 14 dagen te voldoen.

Tarieven

De tarieven die de praktijk hanteert voor afspraken, waarvoor de cliënt niet is verzekerd, zijn gebaseerd op de NZa-tarieven van 2016. Dit zijn (helaas) NIET de tarieven die de zorgverzekeraar vergoedt. Vanwege het inkoopbeleid van de zorgverzekeraars liggen de tarieven voor vergoeding ongeveer 25 % lager.

Indien u in het buitenland woont en niet in Nederland bent verzekerd, worden de kosten voor behandeling en/of verslaglegging rechtstreeks bij u in rekening gebracht. U ontvangt hiervoor een aparte nota. Deze nota dient u binnen 14 dagen te voldoen. Voor meer informatie kunt u de betalingsvoorwaarden raadplegen.

textures_BijOns-05.png

Screening bij directe toegankelijkheid (DTL)*

€22,50

Anamnese en onderzoek na DTL of verwijzing

€90,00

Reguliere individuele zitting

€45,00

Specifieke individuele zitting voor preverbale logopedie

€90,00

Advies of overleg met ouders/verzorgers van de cliënt*

€45,00

Telefonische zitting of online behandeling*

€45,00

Overleg met derden (per uur)**
Overleg met derden, niet zijnde de verwijzer, wordt in rekening gebracht aan derden, niet zijnde de zorgverzekeraar.

€90,00

Verslaglegging aan derden (per uur) **
Verslaglegging aan derden, niet zijnde de verwijzer, wordt in rekening gebracht aan derden, niet zijnde de zorgverzekeraar.

€90,00

Uittoeslag 
Indien de behandeling of het advies/overleg met ouders/verzorgers of derden aan huis, op school of in de zorginstelling plaats vindt, wordt het tarief verhoogd met een uittoeslag.

€24,00

*  Wordt niet door alle zorgverzekeraars vergoed.
** Wordt niet door de zorgverzekeraars vergoed.

bottom of page