Werkwijze 2018-05-03T23:21:46+00:00

Werkwijze

Aanmelding

Aanmelden voor behandelijk is mogelijk via telefoonnummer 06-19494136, per e-mail info@logopediebijons.nl of via het aanmeldformulier op deze website.

Wachtlijst

Er is geen wachtlijst. Ouders kunnen direct terecht voor behandeling.

Verwijzing

Vanaf 1 januari 2012 is de praktijk direct toegankelijk. Voor reguliere logopedische behandeling heeft u geen verwijsbrief meer nodig van uw huisarts, specialist of tandarts. U kunt bij uw logopedist terecht voor vragen over de vergoeding van de screening voor Directe Toegankelijkheid Logopedie (DTL) door uw zorgverzekeraar.

Voor preverbale logopedie is echter altijd een verwijzing van de huisarts of specialist nodig met vermelding van ‘preverbale logopedie’. Indien behandeling aan huis is geïndiceerd, dient ook ‘aan huis behandeling’ op de verwijsbrief te zijn vermeld. Tijdens de eerste behandeling laat u de verwijsbrief zien en geeft deze af aan de logopedist.

Controle verzekering en identiteit

Tijdens de eerste behandeling dient u het verzekeringspasje en een kopie van een identiteitsbewijs van uw kind te overleggen. Veranderingen van verzekering of verzekeringsnummer dient u zo spoedig mogelijk door te geven.

Behandeling

De reguliere logopedie behandeling duurt ongeveer 30 minuten. De behandeling voor preverbale logopedie duurt ongeveer 60 minuten. Dit is inclusief de tijd nodig voor overleg met de ouders/ verzorgers en registratie. De behandeling vindt plaats in de praktijk, maar kan ook (op indicatie) aan huis plaatsvinden. De behandeling vindt meestal met een frequentie van één of twee keer per week plaats. De frequentie en de duur van de behandeling is afhankelijk van de soort en de ernst van de klachten.  Het verloop van de behandeling wordt regelmatig met u besproken.

Verhindering

De behandelingen worden volgens afspraak verricht. Bij verhindering dient de afspraak tenminste 24 uur van tevoren te worden afgezegd. Te laat afgezegde behandelingen of niet nagekomen afspraken worden niet door de zorgverzekeraar vergoed. De praktijkhoudster is dan genoodzaakt de behandelkosten rechtstreeks bij u in rekening te brengen.

Algemene voorwaarden

Bij aanmelding gaat u akkoord met de Algemene voorwaarden.

Lees hier de Algemene voorwaarden en het Privacy reglement.