Tevredenheidsonderzoek 2018-08-25T14:13:21+02:00

Tevredenheidsonderzoek

Om ook in de toekomst in aanmerking te komen voor een overeenkomst met de zorgverzekeraar is de logopedist verplicht om medewerking te verlenen aan de uitvoering van een cliënttevredenheidsonderzoek (PREM). Doel van dit onderzoek is om de kwaliteit van de behandeling en de veiligheid van de cliënt te waarborgen. Het onderzoek bevat vragen omtrent uw ervaringen en de mate van tevredenheid over de behandeling en de praktijk. Het invullen van de enquête zal slechts 1 à 2 minuten in beslag nemen. Lidwine stelt het zeer op prijs als u wilt deelnemen aan het tevredenheidsonderzoek. Indien u daarvoor toestemming geeft, ontvangt u na afloop van de behandeling per email een enquête van een extern onderzoeksbureau. Aan u het vriendelijk verzoek om deze enquête in te vullen en binnen de gestelde termijn te retourneren. De gegevens worden anoniem verwerkt.