Tarieven en vergoeding 2019-07-09T23:47:45+01:00

Tarieven en vergoeding

Vergoeding

De logopedische behandeling wordt volledig vergoed vanuit het basispakket zorgverzekeringen. Lidwine heeft met alle zorgverzekeraars een overeenkomst afgesloten. De behandelingen worden iedere maand rechtstreeks gedeclareerd bij uw zorgverzekeraar.

Afmelding en verzuimnota’s

Bij verhindering dient de afspraak tenminste 24 uur van tevoren te worden afgezegd. Bij ziekte kunt u zich op de dag van de afspraak voor 9.00 uur ’s ochtends afmelden door een berichtje te sturen via whatsapp of sms. Te laat afgezegde behandelingen of niet nagekomen afspraken worden niet door de zorgverzekeraar vergoed. De behandelkosten worden dan rechtstreeks bij u in rekening gebracht. U ontvangt hiervoor een aparte nota. Deze nota dient u zelf binnen 14 dagen te voldoen.

Tarieven

De tarieven die de praktijk hanteert voor een afspraak, die niet tijdig is afgemeld of overleg en verslaglegging aan derden zijn gebaseerd op de NZa-tarieven van 2016.

Dit zijn (helaas) NIET de tarieven die de zorgverzekeraar vergoedt. Vanwege het inkoopbeleid van de zorgverzekeraars liggen de tarieven voor vergoeding een stuk lager. Voor een aantal prestaties moet de praktijk meer dan 25% inleveren! Bent u benieuwd naar de tarieven die uw zorgverzekeraar vergoedt voor de behandeling? Dan kunt u dit gerust navragen.

Tarieven logopedie

 2019

DTL-Screening *  €20,27
Onderzoek en Anamnese  €81,06
Reguliere individuele zitting  €40,53
Specifieke individuele zitting voor préverbale logopedie  €81,06
Overleg met de ouders/verzorgers van de cliënt  €40,53
Telefonische zitting *  €20,27
Overleg met derden **
Het tarief per uur voor het overleg met derden, niet zijnde de verwijzer, wordt in rekening gebracht aan derden, niet zijnde de zorgverzekeraar.
 €81,06
Verslaglegging aan derden **
Het tarief per uur voor de verslaglegging aan derden, niet zijnde de verwijzer, wordt in rekening gebracht aan derden, niet zijnde de zorgverzekeraar.
 €81,06
Uittoeslag
Wanneer de behandeling of het overleg aan huis, op school of in de zorginstelling plaats vindt, wordt het tarief verhoogd met een uittoeslag.
 €22,99

*  Wordt niet door alle zorgverzekeraars vergoed.
** Wordt niet door de zorgverzekeraars vergoed.

Korting

Logopediepraktijk Borst & Voeding heeft een overeenkomst met Ledenvereniging Thebe Extra. Indien u onvoldoende of niet bent verzekerd, kunt u door deze unieke samenwerking gebruik maken van een kortingsregeling. Thebe Extra vergoedt dan een bedrag van €45,00 voor de eerste behandeling.

U komt in aanmerking voor deze kortingsregeling als u lid bent of voornemens bent om lid te worden van Ledenvereniging Thebe Extra. Het lidmaatschap kost slechts €19,00 per jaar. U profiteert dan bovendien van aanvullende services en extra voordeel. Direct lid worden kan ook online via www.thebe-extra.nl

Lees hier meer informatie over de kortingsregeling van Thebe Extra.

Betalingsvoorwaarden

De Algemene voorwaarden en de Betalingsvoorwaarden staan op de website vermeld en liggen ter inzage in de wachtruimte van de praktijk.

Lees hier de Betalingsvoorwaarden.