top of page
Logopedie Bij Ons_Eva Schweizer Fotografie-74.jpg

Stem

De stem klinkt hees, schor of krakerig en in het ergste geval kan er helemaal geen geluid meer gemaakt worden. De stemklachten kunnen gepaard gaan met keelpijn. Ook kunnen er problemen met de ademhaling zijn. De oorzaak van de stemklachten bij een kind kan liggen in het stemorgaan zelf, zoals bijvoorbeeld bij keel-, neus- en oorproblematiek of allergieën.

Logopedie Bij Ons_Eva Schweizer Fotografie-72.jpg

Wat veroorzaakt stemproblemen?

Het verkeerd gebruiken van de stem, zoals het imiteren van televisiefiguren of gewoontevorming kan heesheid veroorzaken. Wanneer de ademdruk niet juist wordt gedoseerd bij het spreken kan het stemapparaat overbelast raken. De stemplooien sluiten niet goed meer, waardoor een hese ruis bij het stemgeluid te horen is. Als dan de stem ook nog overmatig wordt gebruikt, kunnen er verdikkingen op de stemplooien ontstaan, de zogenaamde stembandknobbeltjes. Het kind spreekt dan met een hese, schorre , krakerige of zwakke stem. Hard roepen is moeilijk en de hoge tonen kunnen niet meer gezongen worden. Door kuchen, schrapen of hoesten raken de stemplooien steeds meer geïrriteerd. Mocht de logopedist meer informatie nodig hebben over de stemklachten en eventueel het gehoor, dan zal er een aanvraag voor een verwijzing naar de KNO-arts worden gedaan.

Bij kinderen in de leeftijd van 6 à 7 jaar (groep 3) heeft directe logopedische behandeling vaak weinig effect, aangezien de larynx (strottenhoofd) in deze periode groeit. Hierdoor kan bij kinderen in deze leeftijdscategorie tijdelijke heesheid ontstaan. De logopedische behandeling zal bij deze kinderen indirect van aard zijn; U en uw kind krijgen dan informatie met betrekking tot de stem(geving) en stemhygiëne. In het geval van directe behandeling is de betrokkenheid bij de behandeling van u, als ouders, heel belangrijk.

textures_BijOns-04.png

Wat doet de logopedist?

Allereerst vindt er een intake gesprek plaats, waarbij de hulpvraag en het ontstaan van de klachten wordt besproken. Tijdens het logopedisch onderzoek wordt de lichaamshouding, het ademgebruik en de manier van stemgeven geobserveerd. Aan de hand van de resultaten van de observatie en het onderzoek wordt de logopedische diagnose opgesteld en in overleg met u besloten of verdere behandeling zal plaatsvinden en met welke frequentie. Vervolgens zal een behandelplan voor de behandeling worden opgesteld.

Indien er sprake is van stemmisbruik zal Lidwine dit met u en uw kind bespreken en stemsparende adviezen geven. Naast deze adviezen zal zij uw kind leren om de stem goed te gebruiken (rustig en ontspannen spreken met een goede ademhaling en lichaamshouding). Lidwine beschikt hierbij over verschillende methoden en oefeningen.

bottom of page