Spraak 2019-07-12T15:57:20+02:00

Spraak

Wat is spraak?

We spreken in zinnen die bestaan uit woorden, lettergrepen en letters. Elke letter heeft zijn eigen klank. Woorden bestaan uit verschillende klanken achter elkaar. Kinderen leren de klanken van hun ouders / opvoeders, door na te doen. Door het verkeerd uitspreken van een letter (of combinaties ervan) krijgen woorden een andere betekenis.

Wat zijn spraakproblemen?

We spreken van een vertraagde spraakontwikkeling wanneer een jong kind in zijn spraak duidelijk achterblijft bij leeftijdgenootjes. Het kind spreekt (nog) niet of opvallend minder. Hij spreekt onduidelijk of heeft moeite met de uitspraak van langere meerlettergrepige woorden. Soms is er enkel sprake van een paar klanken, die het kind nog niet kan uitspreken. Soms zijn er anatomische afwijkingen zoals een te kort tong riempje of schisis, waardoor het kind moeite heeft met de uitspraak van bepaalde klanken.

Soms komt het leren praten niet of zeer moeizaam op gang. Kinderen spreken dan niet of verkeerd. Een mogelijke oorzaak hiervan noemen we een verbale ontwikkelingsdyspraxie. Dit is een spraakstoornis die te maken heeft met de beweging: de mond wil niet op de juiste manier bewegen. Het kind heeft problemen met het programmeren, afstemmen en controleren van de bewegingen die nodig zijn voor het spreken. Ook andere activiteiten van de mond kunnen problemen geven zoals eten, drinken, blazen en zuigen.

 

Wat doet de logopedist bij spraakproblemen?

Allereerst vindt er intakegesprek plaats met de ouders, waarin de voorgeschiedenis en de hulpvraag wordt besproken. Door onderzoek naar de bouw, de gevoeligheid, de motoriek in en rond de mond wordt gekeken welke problemen zich voordoen. De spraakontwikkeling van uw kind wordt door middel van een observatie en/of onderzoek beoordeeld. Aan de hand van de resultaten van de observatie en het onderzoek wordt in overleg met u besloten of verdere behandeling zal plaatsvinden en met welke frequentie. Voor de behandeling zal een behandelplan worden opgesteld.

Bij een vertraagde spraakontwikkeling is de behandeling indirect en/of direct. Bij een indirecte therapie legt Lidwine de ouders uit hoe ze het kind tot spreken kunnen stimuleren. Bij de directe logopedische behandeling staat de wisselwerking tussen het kind en Lidwine centraal. Tijdens de behandeling wordt gewerkt aan verbetering van het luistergedrag en de uitspraak. Bij kinderen die nog niet of nauwelijks spreken krijgen in eerste instantie de voorwaarden om tot spreken te komen aandacht: het gebruiken van taal voor een bepaald doel, het imiteren van een ander, het oogcontact, het nemen van beurten.

 

Bij de behandeling maakt Lidwine gebruik van diverse methodes. Om de spraakontwikkeling van uw kind te stimuleren maakt zij onder andere gebruik van de Hodson en Päden-methode, Metaphon, het Dyspraxieprogramma en PROMPT. De ouders krijgen daarnaast advies hoe zij zelf de spraakontwikkeling kunnen stimuleren.

Als er anatomische afwijkingen zijn moet er in sommige gevallen eerst medisch of chirurgisch ingegrepen worden, voordat de logopedische behandeling kan beginnen. Naast de ernst van de problemen is het succes van de behandeling hiervan afhankelijk.