Klachten 2018-01-08T15:59:39+00:00

Klachtenrecht en beroepscode

U komt voor goede hulp en begeleiding. Die wil Lidwine u graag bieden. Zij doet er alles aan goede zorg te verlenen en alles zorgvuldig te organiseren. Mocht u als cliënt onverhoopt toch niet tevreden zijn, dan is het belangrijk dat te bespreken. Als een gesprek geen oplossing biedt, kunt u een klacht indienen. Lidwine is aangesloten bij de Klachten- en geschillenregeling Paramedici. Hieronder meer informatie.

Wat kunt u doen als u ontevreden bent?

Als u ontevreden bent over het handelen van Lidwine (of het nalaten daarvan), dat nadelige gevolgen heeft voor u als cliënt, bespreek dit dan in eerste instantie met haar zelf. Het is goed mogelijk dat zij niet beseft dat u ontevreden bent en waarover. Er kan sprake zijn van een misverstand. Vaak leidt zo’n gesprek al tot een oplossing.

Wat als u toch een klacht wilt indienen?

Het kan zijn dat een gesprek geen of niet voldoende oplossing biedt. Dan kunt u gebruik maken van de klachten- en geschillenregeling Paramedici.  Vanaf 1 januari 2017 is iedere logopedist verplicht te beschikken over een klachtenregeling en een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Ook moet de logopedist zijn aangesloten bij een geschilleninstantie. De klachten worden behandeld door een commissie, bestaande uit tenminste drie leden, waarvan de voorzitter niet werkzaam mag zijn bij of voor de betreffende zorgaanbieder. De beroepscode voor de logopedist vormt de basis voor deze klachtenregeling. Door de beroepsvereniging voor de logopedisten, de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF) in Gouda, is zo’n klachtenregeling voor de logopedie tot stand gebracht en ook is voorzien in een onafhankelijke klachtencommissie. Lidwine is lid van de NVLF en daarmee aangesloten bij de collectieve klachtenregeling van de NVLF.

Op www.klachtenloketparamedici.nl vindt u meer informatie over deze instantie. Informatie over de klachtenregeling en de procedures die gevolgd moeten worden, vindt u ook in de klachtenfolder.