Over mij 2022-11-19T13:51:24+01:00

Over mij

 

Lidwine Schoonhoff

In de eerste plaats ben ik moeder van 4 volwassen kinderen en getrouwd met de liefste man van de hele wereld! Daarnaast heb ik een aantal hobbies, zoals, zeilen, wandelen, tuinieren en lezen en ben ik dol op mijn werk! Ik heb inmiddels ruim 30 jaar ervaring met de behandeling van eet- en drinkproblemen en spraak- en taalproblemen bij (zeer) jonge kinderen. In 1990 ben ik afgestudeerd aan de opleiding Logopedie en Foniatrie aan de Hogeschool in Leiden. Sindsdien ben ik werkzaam geweest in de particuliere praktijk, bij een schoolbegeleidingsdienst, op verschillende scholen voor speciaal onderwijs en bij de gezinsbegeleiding van dove en zwaar slechthorende baby’s en peuters. In 1994 ben ik mij gaan specialiseren in de sensorische informatieverwerking therapie aan het N.C.S.I. in Haarlem. Tijdens deze opleiding is bij mij nog meer het besef ontstaan hoe belangrijk het is om vanuit een brede visie te kijken naar de ontwikkeling van kinderen. Daarmee heb ik ook ontdekt hoe belangrijk het is dat kindjes borstvoeding krijgen, niet alleen voor de gezondheid, maar voor de algehele ontwikkeling. Na de geboorte van mijn oudste dochter ben ik mij daarom gaan verdiepen in de borstvoeding en de problemen, die daarbij kunnen ontstaan en zet ik mij in om (aanstaande) moeders, die borstvoeding (willen gaan) geven te ondersteunen en van informatie te voorzien. Eerst als vrijwilligster van de Vereniging Borstvoeding Natuurlijk, later vanuit de maatschap Borstvoeding Brabant. Ouders stelden mij regelmatig vragen over borst- en/of flesvoeding of het introduceren van de bijvoeding, waarvoor specifieke kennis nodig is. Ook ouders met kindjes in bijzondere situaties, zoals te vroeg geboren, Downsyndroom, schisis en aangeboren afwijkingen wilde ik graag verder helpen. In 2010 heb ik mij daarom gespecialiseerd in de preverbale logopedie en de praktijk opgericht. Met ingang van november 2015 ben ik benoemd als afgevaardigde van de NVLF voor het Landelijke Borstvoedingsraad. Vanaf september 2016 tot november 2020 heb ik mij als voorzitter van het Landelijk Bestuur ingezet voor de Nederlandse Vereniging voor Preverbale Logopedie (NVPL).

Er is in de loop der jaren veel veranderd, maar de liefde voor het vak is altijd blijven bestaan. Ik ervaar het nog steeds als een voorrecht om ouders te adviseren en begeleiden bij de communicatie met hun kind en hun kind in de eerste (primaire) levensbehoefte te kunnen laten voorzien. Het is boeiend en waardevol om vanuit een brede visie (in nauwe samenwerking met andere zorgverleners) te kijken naar de totale ontwikkeling van een kind en een bijdrage te mogen leveren om een kind zo optimaal mogelijk te leren functioneren.