Over de praktijk 2023-01-17T12:46:46+01:00

Over de praktijk

De praktijk werd in 2010 opgericht door Lidwine Schoonhoff onder de naam Logopediepraktijk Borst & Voeding. In de loop der tijd werd Lidwine naast de behandeling van problemen met het eten en/of drinken steeds vaker benaderd voor de behandeling van problemen op het gebied van spraak, taal, adem, stem en gehoor en de sensorische informatieverwerking. Zodoende ontstond de behoefte om de naam van de praktijk te vernieuwen. Vanaf 1 januari 2017 staat de praktijk ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder de naam Logopedie Bij Ons. In de loop der jaren is een nauwe samenwerking ontstaan met andere zorgprofessinals. Lidwine werkt nauw samen met de zorgprofessionals binnen drie paramedische centra, te weten Bloemsaat Fysio in Beweging in Raamsdonksveer, Jau Centrum in Beweging in Made en Paramedisch Centrum Bosstraat in Oosterhout.

Logopedie Bij Ons staat voor leren met plezier, verbinding met elkaar en kwaliteit van zorg! Een belangrijk uitgangspunt voor de behandeling is leren met plezier. Samen spelen en samen plezier maken is een goede basis om nieuwe dingen te leren. Door de opdrachten spelenderwijs aan te bieden en aan te sluiten bij de interesses en mogelijkheden van uw kind is uw kind meer gemotiveerd en ontstaat er ruimte voor uw kind om zich te ontwikkelen. Een tweede uitgangspunt voor de behandeling is de verbinding met elkaar. Lidwine neemt bewust de tijd om vanuit een open visie naar u en uw kind te luisteren. Zij verbindt zich daarnaast met andere zorgprofessionals door onder meer nauwe samenwerking binnen verschillende multidisciplinaire teams. Hierdoor kan de zorg voor uw kind worden afgestemd en geoptimaliseerd en levert zij een bijdrage aan de kwaliteit van zorg in het algemeen.

Samenwerking

Het is belangrijk dat de problemen met eten en drinken en het leren praten al in een vroeg stadium worden onderkend en vanuit een gezamenlijke benadering worden behandeld. Lidwine werkt daarom nauw samen met andere zorgprofessionals (de huisarts of de specialist, het consultatiebureau, de lactatiekundige, de fysiotherapeut, de diëtist, de psycholoog en de speltherapeut). Dit uiteraard altijd na overleg en toestemming van de ouders.

Specialisatie en waarborging van kwaliteit

Lidwine heeft zich als logopedist gespecialiseerd in de preverbale logopedie en de sensorische informatieverwerkingtherapie. Zij is docent Nederlands ondersteund met Gebaren (NmG), EFS-geschoold en borstvoedingsdeskundig. Lidwine volgt regelmatig bij- en nascholingen op het gebied van de (preverbale) logopedie en de borstvoeding. Zij neemt deel aan een kwaliteitskring en de werkgroep regio Zuidwest van de NVPL. Lidwine behandelt vanuit de nieuwste inzichten en de methoden die zij toepast zijn ‘evidence based’

Lidwine is lid van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF), lid van de Nederlandse Vereniging voor Preverbale Logopedie (NVPL), aangesloten bij Nederlandse Stichting voor Sensorische Informatieverwerking (NSSI) en staat ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici en het register Preverbale Logopedie van de NVLF.

Vindt u het leuk om meer over Lidwine en haar reis door het zorgverlenerslandschap te lezen? Klik dan hier.

 

              IMH Nederland logo kp

Kwaliteitsregister Paramedici