Links 2020-01-03T22:29:06+01:00

 

Links

Beroepsvereniging:

www.nvlf.nl

Website van de Vereniging voor Logopedie en Foniatrie

Ouder- en patiënteninformatie:

www.prelogopedie.nl

Informatie over preverbale logopedie van de werkgroep Logopedie 0-2 jarige kinderen. Op deze website vindt u onder meer informatie over de normale ontwikkeling van eten en drinken, de relatie tussen borstvoeding en mondmotoriek, problemen in de ontwikkeling van eten en drinken, problemen met de beginnende communicatie en hoe de preverbaal logopedist u kan helpen.

www.nssi.nl

Website van de Nederlandse Stichting voor Sensorische Informatieverwerking met informatie over de symptomen van problemen met de verwerking van sensorische informatie, hoe u erachter kunt komen of uw kind er last van heeft en wat u in dat geval kunt doen.

www.sensomotorische-integratie.nl

Op deze website staat uitgelegd wat sensorische integratie inhoud en wat voor problemen zich daarbij kunnen voordoen. Daarbij een aantal eenvoudige adviezen, activiteiten en spelletjes, informatie over geschikt speelgoed, boeken over sensomotorische integratie en aandacht voor specifieke problemen.

www.tevroeggeboren.nl

Website met informatie voor ouders van te vroeg geboren kindjes.

www.couveuseouders.nl

De Vereniging voor en door ouders van couveusekinderen (VOC) heeft als doel om opvang en begeleiding te bieden, informatie te verstrekken en de belangen te behartigen van ouders van couveusekinderen.

www.downsyndroom.nl

De Stichting Downsyndroom (SDS) stelt zich ten doel al datgene te bevorderen wat kan bijdragen aan de ontwikkeling en ontplooiing van kinderen en volwassenen met Downsyndroom.

www.schisis.nl

Website van de NVCSA en de Nederlandse vereniging voor Schisis en Craniofaciale Afwijkingen met informatie voor ouders en behandelaars van kinderen met aangeboren lip-, kaak- en gehemeltespleten.

www.bosk.nl

Patientenvereniging BOSK, zet zich in voor motorisch gehandicapten en hun ouders. Daaronder ook aandacht voor spraak-taalstoornissen en schisis.

www.laposa.nl

Landelijke patiënten- en oudervereniging voor schedel-en gelaatsafwijkingen.

Fysiotherapie:

www.vanbeekenbloemsaat.nl

Van Beek & Bloemsaat, Centrum voor fysiotherapie en beweging is gevestigd in Raamsdonksveer. Binnen het team is er een verscheidenheid aan specialisaties en wordt een zo compleet mogelijk aanbod van kwalitatief goede fysiotherapeutische zorg geboden. Door nauwe samenwerking met andere medische en paramedische disciplines is er een goede afstemming van zorg en kan de patiënt efficiënt worden geholpen.

www.donckers.nl

Fysiotherapie Praktijk Donckers is gevestigd in Lage Zwaluwe en Made. Binnen de praktijk is een ruim aanbod van behandelingsmogelijkheden en specialisaties. Daarnaast is er nauwe samenwerking met andere medische en paramedische disciplines. Vanuit een brede visie kan er kwalitatief goede en passende zorg worden verleend.

Draagdoeken:

www.hechteband.nl

Website van Rachel Verweij, draagdoekconsulent en journalist. Op deze site vindt u onder meer informatie over het hoe en waarom van het dragen van uw kindje en de workshops die bij u in de buurt worden georganiseerd. Bij Rachel kunt u tevens terecht voor een persoonlijk advies bij de keuze van een draagdoek of een consult aan huis.

Overig:

www.logopedist-info.nl