Kwaliteit 2022-05-01T12:22:22+02:00

Kwaliteit

Specialisatie en waarborging van kwaliteit

Lidwine heeft zich als logopedist gespecialiseerd in de preverbale logopedie en de sensorische informatieverwerkingtherapie. Zij is docent Nederlands ondersteund met Gebaren (NmG), EFS-geschoold en borstvoedingsdeskundig. Lidwine volgt regelmatig bij- en nascholingen op het gebied van de (preverbale) logopedie en de borstvoeding. Zij neemt deel aan de kwaliteitskring LogoVrij en de werkgroep regio Zuidwest van de NVPL. Lidwine behandelt vanuit de nieuwste inzichten en de methoden die zij toepast zijn ‘evidence based’

Lidwine is lid van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF), lid van de Nederlandse Vereniging voor Preverbale Logopedie (NVPL), aangesloten bij Nederlandse Stichting voor Sensorische Informatieverwerking (NSSI) en staat ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici en het register Preverbale Logopedie van de NVLF.

Samenwerking

Het is belangrijk dat de problemen met eten en drinken en het leren praten al in een vroeg stadium worden onderkend en vanuit een gezamenlijke benadering worden behandeld. Lidwine werkt daarom nauw samen met andere zorgverleners (de huisarts of de specialist, het consultatiebureau, de lactatiekundige, de fysiotherapeut, de diëtist, de psycholoog en de speltherapeut). Dit uiteraard altijd na overleg en toestemming van de ouders. Door een goede samenwerking tussen de verschillende zorgverleners kan de zorg voor uw kind op elkaar worden afgestemd en geoptimaliseerd.