Te kort tongriempje 2022-06-30T18:16:22+02:00

Te kort tongriempje

Wat is een te kort tongriempje?

Het tongriempje (frenulum linguae) heeft een belangrijke functie. Het zorgt ervoor dat de tong in de juiste richting groeit en dat de tong in de middellijn op zijn plaats wordt gehouden. Daarnaast zorgt het tongriempje voor stabiliteit bij de bewegingen van de tong, zoals het zuigen, het slikken en het spreken. Een te kort tongriempje (ankyloglossie) is een aangeboren afwijking, waardoor de tong te vast aan de mondbodem is verankerd en de beweeglijkheid van de tong wordt beperkt.

De meeste kinderen ervaren geen problemen met het tongriempje. Er zijn echter ook een aantal gevallen waarbij het tongriempje niet de juiste lengte heeft en dus te kort is. Bij een te kort of te strak tongriempje zit de tong te dicht bij de onderkant vast in de mond, waardoor uw kind de tong moeilijk kan bewegen.

Volgens het classificatiesysteem van Coryllos (2004) zijn er verschillende gradaties bij een te kort tongriempje te onderscheiden: klasse 1, waarbij het tongriempje is aangehecht tot aan de punt van de tong in plaats van meer richting de basis van de tong; klasse 2, waarbij de aanhechting van het tongriempje doorloopt tot 2-4 mm achter de tongpunt; klasse 3, waarbij het tongriempje is aangehecht in het midden van de tong en vaak strakker en minder elastisch is en klasse 4, waarbij het tongriempje aan de basis van de tong ligt en dik en erg inelastisch is. Deze classificatie is echter arbitrair en staat los van de functionele mogelijkheden.

Wat zijn de gevolgen van een te kort tongriempje?

Bij een te vroeg geboren baby is een te kort tongriempje normaal voor de ontwikkeling. Als een te kort tongriempje langer blijft bestaan, kan dit problemen opleveren.

Een pasgeboren baby kan problemen hebben met de borst- en/of flesvoeding. Doordat de baby de tong onvoldoende kan heffen, kan de baby moeite hebben om het vacuüm vast te houden met de borst of de speen van de fles, waardoor de baby veel lucht naar binnen hapt (aerophagia) en moeite kan hebben om voldoende voeding tot zich nemen, doordat de baby inefficiënt drinkt. Hierdoor kan de baby achterblijven in de groei (niet goed gedijen of failure to thrive) of zich heel vaak melden voor de voeding, waarbij de voedingen lang duren. Ook voor de moeder, die borstvoeding geeft, kan een te kort tongriempje bij de baby problemen geven. De moeder kan veel pijn ervaren tijdens de voedingen, doordat de baby de borst niet goed kan aanhappen of het vacuüm regelmatig loslaat. Doordat de baby de borst onvoldoende kan ‘leeg’ drinken, kan de moeder gemakkelijk last krijgen van een verstopt melkkanaaltje of een borstontsteking oplopen.

Een ouder kind, waarbij sprake is van een te kort tongriempje, kan ook problemen ondervinden. Als de tong zich niet goed kan bewegen, kan dit leiden tot problemen in de uitspraak. Met name de klanken waarbij de tongpunt tegen het gehemelte geplaatst wordt, kunnen problemen opleveren, zoals de medeklinkers /l/, /n/ ,/d/ /t/, /s/ en /z/. Andere gevolgen van een te kort tong riempje kunnen zijn dat er droge lippen en gaatjes in de tanden ontstaan, doordat de tong de lippen onvoldoende kan bevochtigen en etensresten tussen de tanden onvoldoende kan verwijderen.

Let wel: een te kort tongriempje hoeft geen problemen op te leveren en hoeft dan dus ook niet preventief behandeld te worden. Gelukkig is de mens van nature goed in staat om gebruik te maken van de gegeven mogelijkheden.  In de ontwikkeling verandert bovendien heel veel in de anatomie en de functie van de tong.