DTL 2018-08-25T13:45:14+02:00

Directe Toegankelijkheid Logopedie (DTL)

Vanaf 1 januari 2012 is de praktijk Direct Toegangelijk. Dat betekent dat u zonder verwijzing van een arts of specialist terecht kunt voor logopedische behandeling. Echter niet alle zorgverzekeraars vergoeden de DTL-screening. Zorgverzekeraar CZ vereist bijvoorbeeld een geldige verwijsbrief. Voor informatie over de vergoeding van DTL kunt u contact opnemen met Lidwine.

Voor preverbale logopedie is altijd een verwijzing nodig, omdat bij eet-en drinkproblemen de gezondheid van een kind door een arts of specialist beoordeelt dient te worden.