Algemene voorwaarden 2021-09-14T21:28:30+02:00

Algemene voorwaarden

De Algemene voorwaarden, het Privacyreglement en de Betalingsvoorwaarden staan op de website vermeld en liggen ter inzage in de wachtruimte van de praktijk.

Lees hier de Algemene voorwaarden.

Lees hier het Privacy reglement.

Lees hier de Betalingsvoorwaarden.