Over mij

Lidwine Schoonhoff is praktijkhoudster van Logopedie bij Ons | Logopediepraktijk Borst & Voeding. Zij is als logopedist gespecialiseerd in de preverbale logopedie en de sensorische informatieverwerking therapie. Daarnaast is zij borstvoedingsdeskundige.


Lidwine.jpg

Lidwine Schoonhoff,

In 1990 heeft Lidwine de opleiding Logopedie in Leiden afgerond. Zij heeft ruim 25 jaar ervaring met de behandeling van eet- en drinkproblemen en spraak- en taalproblemen bij (zeer) jonge kinderen. Zij is werkzaam geweest in de particuliere praktijk, bij een schoolbegeleidingsdienst, op verschillende scholen voor speciaal onderwijs en bij de gezinsbegeleiding van dove en zwaar slechthorende baby’s en peuters. In 1994 is zij zich gaan specialiseren in de sensorische informatieverwerking therapie in Haarlem. Tijdens deze opleiding is bij haar het besef ontstaan hoe belangrijk het is om vanuit een brede visie te kijken naar de ontwikkeling van kinderen. Daarmee ook ontdekt hoe belangrijk het is dat kindjes borstvoeding krijgen, niet alleen voor de gezondheid, maar voor de algehele ontwikkeling. Vanaf 2000 is zij zich gaan verdiepen in de borstvoeding en de problemen, die daarbij kunnen ontstaan en zet zij zich in om (aanstaande) moeders, die borstvoeding (willen gaan) geven te ondersteunen en van informatie te voorzien. Eerst als vrijwilligster van de Vereniging Borstvoeding Natuurlijk, vanaf 2008 vanuit de maatschap Borstvoeding Brabant. Ouders stelden regelmatig vragen over borst- en/of flesvoeding of het introduceren van de bijvoeding, waarvoor specifieke kennis nodig is. Ook ouders met kindjes in bijzondere situaties, zoals te vroeg geboren, Downsyndroom, schisis en aangeboren afwijkingen wilde zij graag verder helpen. In 2010 heeft zij zich daarom gespecialiseerd in de preverbale logopedie en Logopediepraktijk Borst & Voeding opgericht. 

Zij ervaart het als een voorrecht om ouders te adviseren en begeleiden bij de communicatie met hun kind en hun kind in de eerste (primaire) levensbehoefte te kunnen laten voorzien. Het is boeiend en waardevol om vanuit een brede visie (in nauwe samenwerking met andere zorgverleners) te kijken naar de totale ontwikkeling van een kind en een bijdrage te mogen leveren om een kind zo optimaal mogelijk te leren functioneren.